Wednesday, September 15, 2010

בעל החוב

A nice story for עשרת ימי תשובה (The Ten Days of Repentance), taken from אלה הם מועדי:

משל נפלא בעניין התשובה אמר רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ה"חפץ חיים"

בכפר קטן חי חנווני שהתפרנס מחנות קטנה שסיפקה את צרכיהם המועטים של בני הכפר

נוהג היה החנווני לנסוע מידי פעם אל העיירה הסמוכה, שם היה סר אל חנותו של סוחר סיטונאי ממנו היה לוקח סחורה כל צרכו. פעמים היה משלם מיד בעד הסחורה ופעם היה הסיטונאי נותן לו בהקפה ורושם בפנקסו את סך החוב


לימים התדלדלו עסקיו של החנווני וקרה שנשאר חייב לסיטואני סכום כסף גדול. בבושתו מפניו חדל החנווני בקר בחנותו של הסיטאוני, ואף אם אירע והיה פוגש אותו ברחוב היה משתמט מפניו וממהר ללכת לכיון אחר

פעם אחת פגש הסיטונאי את החנווני ברחוב, ובטרם הספיק הלה לנוס קרא לו הסיטונאי בקול: מה לך? האם גרמתי לך כל רע שאתה נמלט מפני כמפני אויב? אודה על האמת - אמר החנווני - בוש ונכלם אני מפניך כי חובתו עלו למעלה ראש ואין ביכולתי לשלם לך

אדרבה - אמר הסיטונאי - דווקא משום כך עליך להיפגש עמי. נשוחח על חובך ונתייעץ ביחד באיזה אופן יהיה אפשר להתחיל עוד פעם לסחור עמך לתת לך שוב סחורה בהקפה, וכן תשלם קמעא קמעא גם על חובות העבר כדרך שנהוג בין הסוחרים

לברוח ממני אין זו דרך

כן הוא גם הנמשל - אמר "חפץ חיים" - כך ביכול, פונה הקב"ה לישראל ואומר להם: אמת הדבר ששקעתם החטא ועוון, אולם אין זה הדרך "לברוח" מפני, אדרבה, שובו בתשובה, עשו מצוות ועסקו בתורה ובתוך כך אמחל לכם על כל עוונותיכם

"לברוח"אין זו דרך


Apologies for any spelling errors - I typed it out from the book and am too tired to make sure everything is ok! :)

On that note, I ask for forgiveness for any sins I've committed against my family & friends. May we all have a meaningful Yom Kippur, and may we all be inscribed in the book of life, happiness and good health.
_

Saturday, September 11, 2010

A New Year, A New Blog

A friend of mine from England has started a blog I think will be worth a-following. Though I disagree with him on many issues, we have many interesting debates as you'd expect to have between a Wondering Jew (me!) and a Pakistani Muslim.

You can follow him at: http://www.kassana.com/
_

Tuesday, September 07, 2010

The Elders

On the bus to work today, I stood near an old man. Three younger people were sitting down next to him. After a few minutes, I told the man, "I'm sorry none of them have offered you their seat." "What can you do?" he responded, "That's how it is." After the next stop, a few people got off the bus and as he went to an open seat, he smiled at me and said, "Maybe He heard you."

***

On the bus ride home, I sat down reading my book about Entebbe. I glanced up and saw an old man by the door. I asked the girl sitting next to me to ask him if he wants to sit down. "I'm getting off at the next stop," he responded. I told the girl, "They always say that and remain standing until their stop." She wasn't so convinced and surely enough, within two stops he was off. She then asked me, "Does this mitzvah (respecting the elderly) only relate to Jews?" I responded, "No, it's important we treat everyone with respect. As Hillel said, the Torah stands on the principle of treating a person as one would want to be treated himself." My stop was next, she thanked me and said, "Shanna Tova."

***

So I wish my readers, friends & family a sweet, healthy, happy, peaceful & prosperous New Year. May we improve our abilities to respect our fellow man - be it a family member, a friend, a neighbor, an elderly person or a complete stranger. May we learn to be appreciative of the many blessings showered upon us daily. May we find peace in our private lives and on our holy land.

שנה טובה ומתוקה לכולם
_

Sunday, September 05, 2010

Mazal TovA

Happy to share that my lil sis, Tova, has got engaged to her boyfriend Diego!

I'm stoked for the two and look forward to celebrating the simcha with them next year in the good ole US of A.

En buena ora ... בשעה טובה
_

What Rav Ovadia said

This week started off with yet another Haaretz story slamming Gadol Ha'Dor Ha'Rav Ovadia Yosef for the following inflammatory comments:

"Abu Mazen and all these evil people should perish from this world, God should strike them with a plague, them and these Palestinians."

Before long, there was a condemnation from the US State Department:

We regret and condemn the inflammatory statements by Rabbi Ovadia Yosef. These remarks are not only deeply offensive, but incitement such as this hurts the cause of peace.

And the Palestinians, courtesy of Saeb Erekat, also complained to the world:

Is this how the Israeli government prepares its public for a peace agreement? While the PLO is ready to resume negotiations in seriousness and good faith, a member of the Israeli government is calling for our destruction. It is an insult to all our efforts to advance the negotiations process."

Even Rav Eliashiv made a comment:

There's no sense in aggravating the whole world

From the minute this hit the press, I was hoping something wasn't right. Yes, R' Ovadia has made inflammatory remarks in the past but he's also been deliberately mistranslated so many times (including the famous 'IDF soldiers died in Lebanon because they didn't keep mitzvot' line, which I was in attendance for, and was never uttered) that I was hoping there was an error.

Today, I finally found a clip of the speech. This is what R' Ovadia said:

אבו-מאזן וכל הרשעים האלה, שיאבדו מן העולם. יכה בהם הקדוש ברוך הוא מכת דבר, בהם ובפלסטינים האלה, רשעים צוררי ישראל

When I heard this, I realized straight away how R' Ovadia's words had been twisted. But first, the translation:

Abu-Mazen and all those evil doers, may they be lost from this world. May Hashem strike them down in a plague, them and those Palestinians, evil persecutors of Israel.

Going by what I heard and read, it seems that R' Ovadia has a (legitimate) gripe with Abu Mazen (despite how he portrays himself today, he still openly denies the Holocaust's severity and was a major financier & planner of terrorist attacks against Jews in Israel and abroad) and Palestinians who cause evil to Israel. The last part is key. R' Ovadia isn't calling for genocide towards the Palestinian nation, he's asking Hashem to strike down those in their nation who cause evil to Israel. I doubt R' Ovadia would have used the term 'those' if he had intended to include all the Palestinians in his statement ... He would have just said, "בהם ובפלסטינים" (them and the Palestinians, or like Haaretz twisted his comment originally).

For more into the context of the speech, see Veranen Yaakov, and for another take on the statement, see Yaakov Lozowick
_

Saturday, September 04, 2010

Three - Zero

So I'm 30 (well, 15 minutes away but still). I was discussing the topic with some friends in miluim this past week, and most of us came to agreement that this is the birthday that essentially ends younghood - it seems that from here on out the responsibilities of adulthood - families, profession, savings, etc. - only grow and grow in importance. Ah yes, one can still act the fool as I often do, but those issues will still be there demanding thought and action. So, why am I bothering to write this? Not sure to be honest. A part of me does actually feel like I'm ending a certain chapter in life, and yet another part has me saying, "Me stop being a kid? Nah, never." When I figure out which 'part' wins in the fight, I'll report back but until then a quick dvar torah:

Pirkei Avot (5:25) comments that the age of thirty is for "entering into full vigor," (בן שלושים לכח). Torah.Org has this to say: "Thirty is for strength. It the age at which a man's strength is at its peak -- both physically and emotionally. At that age, we see our lives ahead of us, and we feel up to its challenges. We can still solve the world's problems -- not to mention our own." Bring on the vigor baby!
_

Thursday, September 02, 2010

In Honor of the late Nissim Piha

My latest article in Kaminando y Avlando, the Sephardi Hebrew Congregation of Cape Town's monthly publication:

***

Nissim Piha, a devoted member of the Sephardi Hebrew Congregation of Cape Town, passed away ten years ago on September 21, 2000 (כ״א בְּאֱלוּל תש״ס). That Thursday was one of the most difficult experiences of my life. I was relaxing in my college dorm room before a finance class when my mother called me. “Nonnou’s passed away,” she said sadly. I don’t remember what I said in response. For the next few minutes, I spoke to my dad. He wasn’t the pillar of strength he usually was – he was devastated, he was human. I remember the next few hours well – they were spent remembering with friends a man I looked up to, and expressing my emotions in a short poem I wrote while crying quietly in class. Despite my great sadness at his sudden passing, I don’t think I fully appreciated what my Nonnou, my father’s father, meant to me until I moved to Israel and began my own family.

The first line of Pirkei Avot speaks of Moshe receiving the Torah from Sinai, and then passing it on to Joshua, who passed it on to the Elders, who passed it on to the Prophets, who then passed it on to the men of the Great Assembly. Whenever we visited Cape Town when I was a boy, Nonnou always asked me to write out the first few lines of that mishna (as well as the Shema) for him. Back then, I would sit down and copy these words from his books only for the money I would get once finished. Now, whenever I read that line I realize what Nonnou was doing. He was passing on traditions, ensuring the seeds of understanding and appreciation for our faith were continually being planted and watered. I thank him for helping to instill in me the appreciation for and understanding of Judaism I have today.

I always admired Nonnou’s generosity. Whether with respect to family, friends, community or complete strangers, Nonnou was always generous with time and money. In an age where the ‘me first’ approach is so common, Nonnou showed by example that one can find a balance between taking care of one’s own interests and helping others. Another trait I really admired was Nonnou’s ability to be happy with his lot. There is a famous midrash that says that Hashem gives an individual exactly what he/she needs in his/her life. Despite the many difficult times he endured, during which it may have seemed that he needed more, Nonnou always managed to stay positive and be grateful for the good he had in his life. Not only do I admire Nonnou for these traits, they are qualities I try to bring to my own dealings with the world.

Ten years ago, our family and the Cape Town community lost a man I admired and respected deeply. As my wife and I raise the next Nissim Piha, I always find myself wishing the two could have interacted. That the love and warmth Nonnou displayed when I was around him could have just for a second been in the presence of his great grandson. My Dad once told me that Nonnou always used to say, “I’m a very rich man, for my children are my capital.” It’s a sentence I always find myself repeating, another wise lesson from Nonnou that I carry with me. I think in a person’s death, you can tell a lot about how that person lived. Nelson Mandela once said, "When we were born we cried and the people around us smiled. Live life so that when you die you are smiling and the people around you are crying." From the way Nonnou lived his life, I know he's smiling from up above.

_

Musings

So 'peace' talks in Washington are fast approaching. That means trouble, as it always does. Not surprising that the last two days have bought two shooting (1 2) attacks from Hamas militants. I am now curious to see how the PA acts (they did go on 'Arrest a Hamas Militant' spree yesterday) and if Hezbollah join in.

***

I spent the last three days up North on miluim. I have to say that the Golan is absolutely stunning, during the day and at night. I just wish the Israeli government would put even more of an emphasis on development there, and the Negev too for that matter, so that it would be more attractive to young couples.

***

Something about putting on the uniform definitely 'warps' you. How else can I explain eating a salami sandwich at 7am? That's not normal! :)

***

I hope to add a post later today that I wrote for Kaminando y Avlando about my late Nonnou, Nissim Piha. The 10th azkara (yahrzeit) of his passing was this past Tuesday (כא אלול).
_