Wednesday, May 16, 2012

Begin on Unity

אמש בכיכר הזאת עמד שחקן צעיר, מה שמו? דודו? דודו, טו-פז, דודו טופז, כאן הוא אמר את הדברים הבאים, עכשיו דממה, שלא נשמע זבוב, דממה מוחלטת, שמעו: באוזני מאה אלף אנשי המערך, הוא אומר את הדברים הבאים: "הצ'חצ'חים, הם במצודת זאב, הם בקושי שי"ן גימלים, אם הם בכלל הולכים לצבא, כאן נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הקרביות." אודה ואתוודה לפניכם, עד הבוקר לא שמעתי את המילה "הצ'חצ'חים", ולא ידעתי מה פירושה. הם קוראים לכם הצ'חצ'חים! האם זה מה שאתם?

במחתרת, בימי תנועת המרי, שאל אותי גלילי, אחרי התייעצות עם נתן ילין-מור, זכרונו לברכה, מטעם הלח"י, כשתכננו יחד פעולות נגד השלטון הבריטי, ואמר לי כהאי לישנא, גלילי, אמר לי: איך אתם פתרתם את הבעיה של עדות המזרח באצ"ל? ואני מסתכל בו בתמיהה ואומר לו: ישראל, מה אתה שואל? איזה בעיה? והוא אומר: נו, אינך יודע, לא שמעת? הבעיה של עדות המזרח. אז אני אומר לו, איזו בעיה? אין לנו! כולנו אחים, כולנו יהודים, כולנו שווים, כולנו!

עכשיו אני אספר לדודו טופז למי הוא התכוון. בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים, גם במחתרת ... פיינשטיין היה ממוצא אירופאי, איך קוראים לזה אשכנזי; משה ברזני היה ספרדי מעיראק. בלילה לאחר שנידונו למוות, והיו צריכים בבוקר-בבוקר להוריד אותם מן התלייה, והרב היה איש זקן, הוא אמר שיבוא להוריד אותם, ולא רצו לפגוע ברב, הם לקחו לליבותהים רימון יד, לחצו.

אשכנזים?  עיראקים?  יהודים! אחים!


No comments: